Filtriraj izdelke

Projekt CE-RISE

CE-RISE projekt optimizacije ponovne uporabe in predelave surovin v elektronskih izdelkih, ki ga financira EU

Konzorcij, ki ga sestavljajo vodilni strokovnjaki iz celotne vrednostne verige elektronskih naprav, kot tudi IT strokovnjaki in raziskovalne ustanove, ki se osredotočajo na redke surovine, so začeli ambiciozen štiriletni projekt za ustvarjanje podatkovne platforme, ki bo delila podrobne informacije o teh izdelkih. Projekt CE-RISE (ang. »The Circular Economy Resource Information System«) bo razvil platformo, ki bo zainteresiranim stranem, vključno potrošnikom, omogočila boljše razumevanje zelenih lastnosti elektronskih naprav in kako ohraniti pomembne surovine s ponovno uporabo, popravilom in recikliranjem le-teh. 

Tehnologije obnovljivih virov energije (TOVE) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) igrajo ključno vlogo pri prehodu v digitalizirano Evropo brez emisij. Vendar se te tehnologije proizvajajo z uporabo surovin, ki jih Evropska unija uvršča med „kritične“, kar pomeni, da so ti materiali bistvenega pomena za gospodarstvo, hkrati pa je njihova dobava ogrožena, ker prihajajo s konfliktnih območij ali jih v veliki meri nadzoruje ena ali samo nekaj držav.

Rusija, na primer, predstavlja več kot 40 % svetovne proizvodnje paladija. Spremembe geopolitičnih razmer, kot je vojna v Ukrajini, lahko hitro in negativno vplivajo na dobavno verigo kritičnih surovin. Evropska unija želi povečati nadzor nad njihovo dobavo in eden od načinov za to je, da se osredotoči na tiste izdelke, ki ji že vsebujejo in so v uporabi v Evropi.

»Cilj projekta CE-RISE je podaljšati življenjsko dobo surovin z vzpostavitvijo informacijskega sistema, ki bo omogočal izmenjavo potrebnih informacij o vsebini in sestavi izdelkov med akterji v vrednostnih verigah. To bo optimiziralo njihovo popravilo, ponovno uporabo in recikliranje ter predelavo surovin, ki jih vsebujejo,« pojasnjuje koordinatorka projekta in višja znanstvenica Golnoush Abbasi v NILU. "S tem se bo v Evropi omogočila večja avtonomija za ključne vrednostne verige, kot je ta za ključne redke surovine."

Projekt CE-RISE obsega naslednje faze:

  1. Opredelitev nabora meril za oceno obsega, do katerega je izdelke in vgrajene komponente mogoče ponovno uporabiti, popraviti, obnoviti in/ali reciklirati – tako imenovana merila „RE Criteria“;
  2. Vključitev informacij o merilih »RE Criteria« in materialni sestavi izdelkov v digitalni potni list izdelkov (ang. Digital Product Passport - DPP), da se omogoči sledljivost materialov v dobavni verigi;
  3. Povezovanje digitalnega potnega lista z informacijami o okoljskem odtisu izdelka ter družbeno-ekonomskih in okoljskih vplivih procesov ponovne uporabe in recikliranja;
  4. Omogočanje izmenjave zaupnih in anonimnih informacij med akterji v celotni vrednostni verigi;
  5. Zagotavljanje programske aplikacije z odprtim dostopom za širjenje informacij o oceni meril »Re Criteria«, o okoljskem odtisu izdelka ter družbeno-ekonomskih in okoljskih vplivih procesov ponovne uporabe in recikliranja vsem zainteresiranim stranem, vključno s potrošniki in oblikovalci politik.

Funkcionalnost CE-RISE informacijskega sistema in izdelkov bo ovrednotena s petimi študijami primerov, v katerih bo razvit digitalni potni list za IKT izdelke, tiskalnike, solarne panele, baterije in ogrevalne sisteme.

Abassi nadaljuje: »Razpoložljive informacije o družbeno-ekonomskih in okoljskih vplivih v digitalnem potnem listu bodo potrošnikom pomagale primerjati družbene in okoljske vplive različnih izdelkov. Ko lahko sami preverite, ali ima tovrstni elektronski pripomoček boljši okoljski in etični odtis od drugega, je lažje narediti trajnostno izbiro.«

Kot del tega sodelovanja bo Recosi imel ključno vlogo pri testiranju informacijskega sistema in razvoju digitalnega potnega lista na primeru obnovljene računalniške opreme (prenosniki, računalniki, monitorji). Prav tako bo prispeval k razvoju konceptualnega okvirja in nabora meril »RE Criteria« za ponovno uporabo računalniške opreme.

Projekt CE-RISE, ki se je začel januarja 2023 in ga vodi NILU, vključuje 28 partnerjev iz 11 držav. Projekt, financiran v okviru programa Horizon Europe (številka projekta: 101092281), se bo zaključil decembra 2026.

Za več informacij lahko sledite projektu CE-RISE na spletiščih LinkedIn in Twitter.

Swipe up