Socialna franšiza RECOSI

Obnova ter prodaja računalniške opreme

Recosi d.o.o. so.p. smo socialno podjetje in smo bili ustanovljeni januarja 2017 v Slovenski Bistrici, kjer obnavljamo in tržimo vrhunsko obnovljeno računalniško opremo poslovne linije podjetjem, šolam, neprofitnim organizacijam in končnim uporabnikom. Skratka, vsem, ki želijo ob nakupu računalniške opreme prihraniti tudi do 80%.

Vizija in poslanstvo

Vizija
Postati vodilni center na področju profesionalne obnove računalniške opreme.

Poslanstvo

Omogočati realna delovna mesta v socialni ekonomiji, torej zaposlovati in usposabljati težje zaposljive osebe in jim nuditi vso potrebno znanje in podporo za vključitev v delovni proces. V naši dejavnosti tako zaposlujemo in usposabljamo dolgotrajno brezposelne ali težje zaposljive osebe in jim omogočamo priučitev delovnih sposobnosti ter znanj s področja računalništva, prodaje in ponovnega trženja.

Naše poslanstvo je tudi zagotavljati cenovno dostopno visoko kakovostno računalniško opremo socialno šibkejšim in tako zmanjševati digitalni razkorak.

Odnos z okoljem:

Z dejavnostjo obnove in popravil rabljene računalniške opreme podaljšujemo življenjski cikel tej opremi, zmanjšujemo elektronske odpadke in posledično varčujemo dragocene redke elemente in naravne vire, ki so potrebni za proizvodnjo nove opreme.

Socialno podjetništvo – Podjetništvo s čutom odgovornosti za družbo in ljudi.

Naš cilj je, da ustvarimo realna delovna mesta v socialni ekonomiji. V naši dejavnosti tako zaposlujemo in usposabljamo dolgotrajno brezposelne ali težje zaposljive osebe in jim omogočamo priučitev delovnih sposobnosti ter znanj s področja računalništva, digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, prodaje in ponovnega trženja.

Recosi kakovost obnove računalnikov

Politika integriranega sistema vodenja

Cilji našega podjetja so ostati inovativno, zanesljivo in prilagodljivo podjetje in razvijati kompetence svojih zaposlenih, ter nuditi najboljše rešitve za naše partnerje. Podjetje nenehno teži k razvoju in rasti, da postane prepoznavno ne samo v Sloveniji ampak tudi na evropskem tržišču. Cilj vodstva je dolgoročna poslovna uspešnost podjetja, kar lahko zagotovimo le z usmerjenostjo v kakovost in okolje na vseh ravneh. Tako dosegamo zadovoljstvo vseh, ki so vključeni v verigo, tako naših dobaviteljev kot kupcev, ter seveda zaposlenih v podjetju.

 

Politika vodenja predstavlja osnovo za definiranje postopkov / procesov dela v podjetju in trajno urejuje odnose v procesih dela, ki bazirajo na kakovosti dela in storitev in odnosu do okolja:

 

 • Zahtevah kupcev in postavljenih ciljih kakovosti,
 • Zahtevah po preseganju nivoja razvoja konkurence,
 • Iskanju racionalnejših postopkov procesov dela, podprtih z računalniškimi sistemi in integracijo v poslovni sistem,
 • Iskanju oz. raziskavah na področju dejavnosti.

 

Politika vodenja poudarja pripravljenost podjetja za zagotavljanje:

 • visoko kakovost storitev,
 • delovne procese brez zastojev,
 • izpolnjevati zahteve naročnikov storitev,
 • obvladovanje in nenehno izboljševanje vplivov svojih storitev in proizvodov na okolje,
 • obvladovanje tistih okoljskih vidikov, ki jih podjetje lahko obvladuje in na njih vpliva,
 • izpolnjevanjem opredeljenih okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljev,
 • izvajati in izboljševati sistema ravnanja z okoljem z namenom preprečevanja onesnaževanja okolja, racionalni porabi naravnih in energetskih virov, predvsem pa zmanjševanju škodljivih okoljskih vplivov na zaposlene,
 • ob načrtovanju in realizaciji storitev prepoznavati, upoštevati in izpolnjevati vse zakonske zahteve, zahteve standardov, tehnične predpise, zahteve povezane z okoljskimi vidiki in veljavna določila, ki se nanašajo na varovanje okolja,
 • z ustreznimi oblikami informiranja in usposabljanja vseh zaposlenih vplivati na dvig zavesti o varovanju okolja in lastnega zdravja.

 

Obnova računalniške opreme

Računalniško opremo obnavljamo pod standardom PAS 141.

Oprema, ki jo ponujamo, prihaja izključno iz poslovne linije in je obnovljena pod standardom PAS 141, kar omogoča, da je varna za nadaljnjo uporabo. Cena tovrstne opreme je v primerjavi z originalno ceno nižja tudi do 80%, kar pomeni ogromen prihranek.

 

Socialna franšiza RECOSI

Socialna franšiza Recosi je bila ustanovljena leta 2014 na Irskem z namenom pomagati socialnim podjetjem razviti dejavnost na področju profesionalne obnove rabljene računalniške opreme. Z več kot 50 letnimi izkušnjami v tej industriji svetujemo in pomagamo socialnim podjetjem vzpostaviti celovit proces obnove rabljene računalniške opreme, da postanejo samovzdržna in manj odvisna od državnih subvencij. Trenutno delujemo na Irskem, v ZDA in v Sloveniji.

Svetovanje nudimo na področju:

• celovite vzpostavitve procesa obnove rabljene računalniške opreme;
• strateškega planiranja socialnega podjetja na področju obnove rabljene računalniške opreme;
• postavitve prodajnih ciljev;
• postavitve strategije ponovnega trženja obnovljene računalniške opreme;

Skupaj z našimi člani tako ustvarjamo globalni ekonomski, socialni in okoljski vpliv.

Recosi v oddaji Prava ideja

Swipe up